Robíme veci, na ktoré sme hrdí
Sme tím marketérov, kreatívcov a manažérov, ktorí preferujú individuálny prístup, vôbec sa neboja vystúpiť z radu a prácu si pretvorili na výnimočný lifestyle.
WE TAKE PRIDE IN THE THINGS WE DO
WE ARE A TEAM OF MARKETING EXPERTS, CREATIVE WORKERS AND MANAGERS, WHO ALWAYS TAKE AN INDIVIDUAL APPROACH TO EACH AND EVERY CUSTOMER AND HAVE ABSOLUTELY NO FEAR OF STANDING OUT FROM THE CROWD. WE HAVE TRANSFORMED OUR WORK INTO AN EXTRAORDINARY LIFESTYLE.
Prezrite si naše práce

Naše práce

logo projektu
  
MOTUL
  
Ham-pi
logo projektu
     
Planet Paris
logo projektu
   
MOTUL
logo projektu
  
WAKESAPP
logo projektu
  
KILTO
   
WBP Online
vlasta FINAL

“The Boomex Marketing Agency has carried out a complete rebranding of our company: from designing a new logo, creating a new identity, rethinking overall strategy, integrating social media management; to the company website with amazing photos and videos! From their work, one can actually feel the significant attention they have paid to all details, as well as their professionalism in every aspect. This is the first time we have received work that was truly flawless in every way. The charismatic team, whom working with has helped me grow personally, is yet another reason why I look forward to further cooperation. I highly recommend them!”

Vlasta Paľovčíková

C.E.O PlanetParis
zelenik

 

“Boomex helped us to prepare and conduct a worldwide campaign, which we could not have done on our own. We only had a product, and virtually nothing else. They created many great materials, which we can reuse even after the current campaign ends. Working with them was fun and we have learned a great deal from this cooperation. It was a great feeling knowing that people worldwide had heard about our product. Thank you very much and we look forward to further cooperation.”

Dušan Zeleník

Business Developer for SolarHug
bednarova FINAL

 

“They promptly produced a great video that not only conveys a great looking image, but also the taste and flavor of our fruit bouquets and chocolates. We have definitely gained many new customers as a result. We highly recommend them! “

Jana Bednárová

Owner of Chutné Kytice
skakala FINAL

 

 

“Boomex produced the European level video for WakesApp.com based on our screenplay. Thanks really a lot & push even further!”

Martin Skakala

Founder of WakesApp
patrik

“The Boomex Agency has put us on the right path for marketing our company. It is has been great to work with this team. They are great listeners, who can accurately assess and fulfill our needs, while not being afraid to say what they think, present new ideas, or point out deficiencies. And this always with a view of assisting the client. They are just not content with anything less than completely thorough work, with which we have always been satisfied. Thank you! “

Patrik Uhrák

Owner of PlanetParis for Men
augustin referencie final copy

 

“I was extremely satisfied with the work of the Boomex Marketing Agency. Everything was performed quickly, professionally, and to the highest level, with the final effect being of pristine quality; which, in my opinion, is the most important thing.”

Ing. Andrej Augustín

Owner of Jokerit Petržalka
augustin referencie final copy

 

 

„S prácou Boomex Marketing Agency som bol veľmi spokojný. Všetko prebehlo rýchlo, profesionálne a na úrovni a rovnaký bol aj výsledný efekt, čo považujem úplne za najdôležitejšie.“

 

 

Ing. Andrej Augustín

Majiteľ Jokerit Petržalka
patrik

 

 

,,Boomex Agency nám ukázali tú správnu marketingovú cestu pre našu firmu. S týmto tímom sa výborne spolupracuje. Vedia vypočuť a presne dokážu odhadnúť a splniť naše potreby, pritom sa neboja povedať svoj názor, nápad, či poukázať na nedostatky. A to vždy s cieľom pomôcť. Neuspokoja sa s ničím iným ako s dokonalou prácou, s ktorou sme boli doteraz vždy spokojní. Ďakujeme!”

 

Patrik Uhrák

Majiteľ PlanetParis for Men
skakala FINAL 

„Boomex produced the European level video for WakesApp.com based on our screenplay.

Thanks really a lot & push even further!“

Martin Skakala

Founder of WakesApp
bednarova FINAL

 

„Agentúra Boomex Marketing Agency má vynikajúce nápady a pracuje s nadšením. Promptne vyrobila skvelé video, ktoré dokáže sprostredkovať obrazom nielen vynikajúci vzhľad, ale aj chuť a vôňu našich ovocných kytíc a bonboniér. Určite nám získa mnohých nových zákazníkov. Odporúčame!“

Jana Bednárová

Majiteľka, Chutné Kytice
zelenik

 

“Boomex nám pomohol pripraviť a zrealizovať celosvetovú kampaň, s ktorou by sme sami nepohli. Mali sme len produkt a doslova nič iné. Vytvorili množstvo skvelého materiálu, aj nad rámec kampane, ktorý vieme znova použiť. Pracovať s nimi bola zábava, pritom sme sa však veľa naučili. Bol to super pocit, keď sa o vašom produkte dozvedeli ľudia celosvetovo. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.”

Dušan Zeleník

Business Developer, SolarHug
vlasta FINAL

 

„Boomex Marketing Agency nám urobila kompletný rebranding značky, od nového loga, identity, celkovej stratégie, spravovaní sociálnych médií, až po web či úžasné fotografie a video! Z ich práce cítiť výrazný zmysel pre detail a profesionálnosť. Prvýkrát sa nám stalo, že dodaná práca bola naozaj bezchybná. Charizmatický tím, pri ktorom som sa sama zdokonalila.Aj to je dôvodom, prečo sa teším na ďalšiu spoluprácu. Odporúčam!“

Vlasta Paľovčíková

Majiteľka PlanetParis

My sme Boomex

Sme kreatívna agentúra, ktorá vas privíta vždy s úsmevom a dobrou náladou. Aj vtedy, keď pracujeme dnia noci, aby sme vám pomohli vytvoriť jedinečné marketingové riešenia. Také, čo v súčasnosti ohúria ľudí a v budúcnosti sa nimi budete chváliť. Riešenia, ktoré majú myšlienku, emóciu a prinášajú vám zisk.

We are a creative agency that will welcome you with a smile and a great attitude. Even during the times when we are busy working day and night to assist you in creating unique marketing solutions. Those that will impress people today and which you will be able to boast about in the future. Solutions that express the right ideas, emotions, and generate profits.
 • art_direction
 • design
 • branding
 • business_development
 • pr
 • events
 • art_direction
 • design
 • branding
 • business_development
 • pr
 • events

Art Direction

The thing that we do really well – is give a meaning to things. That is why we comprehensively monitor online and offline marketing. We define the objectives, propose a strategy, create visual communication materials; and thus we develop creative solutions for you. You can see this in the emotional videos, photos and sophisticated designs.

Design

Your competitors may have bad designs, but not you! This is the foundation that will help you stand out. From a product portfolio, through appropriately chosen design manuals, print campaigns, presentations, to visuals in sales establishments. All of this will be custom made especially for you.

Branding

Are you happy when everything makes sense? We understand this, and therefore we propose an identity that reflects the purpose of the product and the nature of your services. A uniform design, where the identity, story and goals of the company form one logical whole.

Business development

We are always two steps ahead; we are reactive. This is another reason that, with us, you will find that you can achieve much more than you ever thought possible. We will be with you when you enter the market, when you launch a new product and even when your customers already love your products. We propose strategies, solutions and steps that help you realize your ultimate goals.
Because we do not know the word – “impossible”.

PR

Do you want your products and services to forever remain in front of people’s eyes? We design creative projects that encourage spontaneous publicity. People learn about your new products from magazines, newspapers, radio, and TV.

Events

That, which you have previously become accustomed to, in terms of corporate and private events, you can now forget about. With organizational skills and an eye for perfection, we transform activities into events that guests can easily remember.

Art Direction

To, čo vieme robiť skutočne dobre, je dávať veciam zmysel. Práve preto sa komplexne pozeráme na online a offline marketing. Definujeme cieľ, navrhujeme stratégiu, realizujeme vizuálnu komunikáciu, a tak vytvárame pre vás kreatívne riešenia. Tie môžete vidieť v emotívnych videách, fotografiách či prepracovanom dizajne.

Design

Vaša konkurencia môže mať zlý dizajn, ale nie vy! Je to základ, ktorý vám pomôže odlíšiť sa. Od portfólia produktov, cez vhodne zvolené dizajn manuály, printové kampane, prezentácie, či vizuál obchodných prevádzok. To všetko vám pripravíme na mieru.

Branding

Aj vy máte radi, keď všetko dáva zmysel? Chápeme to a preto navrhujeme identitu, ktorá zohľadňuje účel produktov a charakter vašich služieb. Jednotný dizajn, kde identita, príbeh a ciele firmy tvoria jeden logický celok.

Business development

Myslíme stále dva kroky vopred, sme reaktívni. Aj preto s nami zistíte, že sa dá dosiahnuť oveľa viac, ako ste si mysleli. Sme pri vás odkedy vystúpite na trh, uvediete nový výrobok a aj vtedy, keď už vaše produkty zákazníci milujú. Navrhujeme pre vás stratégie, riešenia a kroky, ktoré vám pomáhajú uskutočňovať vaše veľké ciele. My totiž nepoznáme slová “nedá sa”.

PR

Chcete, aby vaše produkty a služby boli ľuďom na očiach? Tvoríme pre vás kreatívne projekty, ktoré podnecujú spontánnu publicitu. Ľudia sa tak o vašich novinkách dozvedia z magazínov, novín, rádia či TV.

Events

To, na čo ste boli doteraz zvyknutí z firemných a súkromných eventov už môžete zabudnúť. Organizačné skúsenosti a cit pre dokonalosť pretvárame do podujatí, ktoré si hostia jednoducho pamätajú.

 
aby ste sa o nás dozvedeli viac
Čítajte náš blog
to learn more about us
READ OUR BLOG

Kontaktujte nás

Contact information

Boomex marketing agency
Konventná 9, Bratislava, Slovakia
info()boomexagency--com
+421 918 887 657
Ochrana osobných údajov

Kontaktujte nás

[contact-form-7 id="1000" title="Kontaktný formulár 1"]

Contact us (EN)

[CFP_Form id='2']

concact social icons